Nobelföreläsningar 2013

Chalmers tekniska högskola får tillsammans med Göteborgs universitet i år besök av tre Nobelpristagare, som traditionsenligt håller var sin öppen föreläsning.

Nobelpriset i fysik

Den 13 december föreläser den ena av årets fysikpristagare, Francois Englert. Tillsammans med Peter W Higgs tilldelades han Nobelpriset för teorin om hur partiklar får sin massa. Föreläsningen sker på engelska.

Titel: The BEH mechanism and its scalar boson
Tid: fredag 13 december, klockan 15:30–17:30
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers, Chalmersplatsen 1

Fritt inträde, begränsat antal platser, vilket innebär obligatorisk anmälan.

 
Foto: Pnicolet via Wikimedia Commons

Nobels fredspris

Årets fredspris gick till OPCW (Organization for the Prohibitation of Chemical Weapons) för deras omfattande arbete för att avskaffa kemiska vapen. Den 13 december föreläser organisationens generalsekreterare Ahmet Uzumcu på Handelshögskolan i Göteborg. Föreläsningen sker på engelska.
 
Tid: fredag 13 december, 15:30–17:00
Plats: Malmstensalen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Fritt inträde, begränsat antal platser, vilket innebär obligatorisk anmälan.


Foto: Wikimedia Commons
 

Nobelpriset i kemi

Den 16 december föreläser en av årets tre kemipristagare, Arieh Warshel. Tillsammans med Martin Karplus och Michael Levitt tilldelades han Nobelpriset för att ha lagt grunden till de kraftfulla program som numera används för att förstå och förutspå kemiska förlopp. Föreläsningen sker på engelska.
 
Titel: Multiscale modelling of protein functions
Tid: måndag 16 december klockan 10:00–12:00.
Plats: hörsal Runan, Chalmers, Chalmersplatsen 1

Fritt inträde, begränsat antal platser, vilket innebär obligatorisk anmälan.


Foto: Wikimedia Commons

Publicerad: fr 29 nov 2013. Ändrad: on 10 dec 2014