Exempel på nytta från forskning

Chalmers arbetar ständigt för att ny kunskap från forskningen skall komma samhället till nytta.
Detta gör vi på olika sätt, bland annat genom att: 

  • göra våra forskningsresultat tillgängliga för alla, genom öppna publiceringar. (Läs mer om Open Access på Chalmers bibliotek​)
  • samverka med industri och offentlig verksamhet 
  • bidra till innovation och entreprenörskap
  • våra forskare medverkar som experter i olika rådgivande organ
Här kan du läsa om hur den kunskap som skapats vid Chalmers har kommit till nytta i samhället. 

Sidansvarig Publicerad: to 15 apr 2021.