EU-finansierad forskning

Under 2020 deltog Chalmers i totalt 152 EU-finansierade forskningsprojekt, nästan uteslutande i Horisont 2020, Europeiska Kommissionens åttonde ramprogram för forskning och innovation. Av dessa startade 33 projekt under året. Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin största aktivitet inom delprogrammen Transport (28 projekt), Energi (13), ICT (12) och Euratom (11).

Åttonde ramprogrammet (Horisont 2020)​

Horisont 2020 avslutades formellt vid årsskiftet, även om de sista utlysningarna utvärderas under 2021, och pågående Horisont 2020-projekt sträcker sig till 2026. Chalmers är hittills med i totalt 243 godkända projekt i detta ramprogram vilket ger ett sammantaget bidrag till Chalmers på 158 miljoner Euro. 

Anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC)​

Europeiska forskningsrådet, European Research Council (ERC), beviljar högprestigeanslag till individuella forskare med syfte att främja forskning i världsklass med stort risktagande. Chalmers har fått totalt 37 ERC-anslag beviljade, varav 13 var aktiva under 2020. Dessa 13 inkluderar 2 så kallade "proof of concept"-anslag.
Läs mer: chalmersforskare med ERC-anslag.

Flaggskepp och övriga EU-satsningar

Utöver engagemanget i EU:s flaggskeppssatsningar på grafen och kvantdatorer, deltar Chalmers i Big data for smart society (GATE), en sjuårig så kallad  ’widening participation’-satsning som syftar till att främja kompetens och innovation över hela Europa.

Under 2020 startade det storskaliga forskningsinitiativet Battery 2030+ som syftar till att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier och Chalmers är deltagare i BIG-MAP, ett av initiativets projekt som startade under 2020. Vidare är Chalmers värd för EIT (European Institute of Innovation and Technology) Manufacturing’s ”Co-Location Centre” på Lindholmen, ”Core partner” i Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) samt ”Associate partner” i EIT Raw Materials.

Kontakt

För information om Chalmers deltagande i EU-projekt och ERC-anslag, kontakta Chalmers Grants Office.Sidansvarig Publicerad: to 15 apr 2021.