Materialvetenskap

En tvärinstitutionell forskarskola som finns vid institutionerna:
Värd för forskarskolan är institutionen för teknisk fysik.

Studierektorer:
Teknisk fysik: Lena Falk

Kemi och bioteknik: Sten Eriksson
Material och tillverkningsteknik: Mikael Rigdahl

Studieplan finns endast på engelska.