Fysik

En tvärinstitutionell forskarskola som finns vid institutionerna
Värd för forskarskolan är institutionen för teknisk fysik.

Studierektor: Jan Swensson