Fysik

En tvärinstitutionell forskarskola som finns vid institutionerna
Värd för forskarskolan är institutionen för teknisk fysik.

Studierektor: Jan Swensson

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 02 jan 2014