Forskarskolor vid Chalmers

Chalmers forskarutbildning är organiserad inom ett antal ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. Varje doktorand (forskarstuderande) tillhör en sådan forskarskola. Forskarskolorna ansvarar bland annat för kursutbud, seminarieverksamhet och studieuppföljning och samordningen sköts av forskarutbildningsnämnden. Doktoranderna kan även vara anknutna till nationella och internationella forskarskolor. För vissa av dessa är Chalmers värdhögskola.


Arkitektur

Biovetenskap

Bygg- och miljöteknik

Data- och informationsteknik

Elektroteknik

Energi och miljö

Energi, miljö och system

Fysik

Högspänningsteknik

Kemi

Kemiteknik

Kommunikation och lärande inom STEM

Komplexa system

Maskin- och fordonssystem

Matematik

Matematisk statistik

Materialvetenskap

Mikroteknologi och nanovetenskap

Människa-teknik-design

Människa-datorinteraktion

Nukleär teknik

Produkt- och produktionsutveckling

Radio- och rymdvetenskap

Signaler och system

Sjöfart och marin teknik

Solid- och strukturmekanik

Teknikens ekonomi och organisation

Teknisk akustik

Termo- och fluiddynamik

Tillverkningsteknik

Tillämpad matematik och matematisk statistik

Tillämpad matematik och statistik


Sidansvarig Publicerad: må 16 aug 2021.