Forskarskolor vid Chalmers

Chalmers forskarutbildning är organiserad inom ett antal ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. Varje doktorand (forskarstuderande) tillhör en sådan forskarskola. Forskarskolorna ansvarar bland annat för kursutbud, seminarieverksamhet och studieuppföljning och samordningen sköts av forskarutbildningsnämnden. Doktoranderna kan även vara anknutna till nationella och internationella forskarskolor. För vissa av dessa är Chalmers värdhögskola.

Inom Chalmers finns en rad gemensamma kurser som samlas under begreppet personlig och professionell utveckling (Generic and transferrable skills, GTS). Det är kurser som inte har en direkt koppling till forskningsämne eller yrkesroll men som är en förutsättning för ett väl fungerande yrkesliv. Exempel på områden är kommunikation, ledarskap, projektledning, karriärplanering, nyttiggörande, hållbar utveckling, etik och pedagogik. För doktorander som antagits efter den 1 september 2012 är det obligatoriskt att läsa ett urval av dessa kurser.

Läs mer: Institutionernas doktorandkurser

Studieplaner för samtliga forskarskolor vid Chalmers:

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 29 dec 2016