Vad händer sen?

Kanske har du redan nu klart för dig vad du vill arbeta med i framtiden? Som blivande doktor rör det sig troligtvis om en karriär inom den akademiska sektorn eller näringslivet. Planera din forskarutbildning tillsammans med handledare och examinator så att studierna kan anpassas efter dina önskemål om framtida arbete.

Universitet och högskolor

En start på din akademiska karriär efter disputation kan exempelvis bestå av en anställning som forskare eller lärare. Inom vissa av Sveriges högskolors ämnesområden kan det finnas möjlighet till en anställning omgående efter disputation. Inom de flesta områden är det ändå så att för att få en tjänst så krävs att du gjort en postdok (postdoktoral forskning). Det innebär att du under några år utför forskning vid ett annat universitet, normalt sett utomlands.

Den vanligaste formen av finansiering av en postdok är med stipendium (men det finns även de som blir anställda av det universitet eller institut de gör sin postdok vid). Kom ihåg att ansöka om dessa stipendier och tjänster i god tid. Det kan ofta röra sig om att du måste göra din ansökan i exempelvis november/december för att få möjlighet till en postdok i september/oktober kommande år. Hör med handledare och examinator om deras syn på dina möjligheter för en akademisk karriär och om hur de gjorde efter sina forskarstudier.

Några länkar till sökbara postdokstipendier:

Tänk på att andra regler gäller för sjuk- och föräldraförsäkring, a-kassa, pensiongrundande inkomst etc. under din postdokperiod. Ta gärna kontakt med någon som gjort en postdok i just det land du söker till för att få fler värdefulla tips. Fler råd finns även i manual för postdok, gjord av Sveriges universitetslärarförbund, SULF. (OBS! Kräver inloggning.)

Näringslivet

Många företag står inför en omställning till ett mer vetenskapligt sätt att arbeta och ett behov av djupare kunskaper i tekniska ämnen. Det innebär en höjning av kompetensnivån i företagen och därmed öppnas dörren för fler doktorander på arbetsmarknaden. Detta gäller speciellt för de företag som har en avdelning som arbetar med forskning och utveckling. Vissa företag söker en spetskompetens inom ett specifikt forskningsområde medan andra söker din allmänna förmåga till att arbeta efter vetenskapliga metoder. Som doktor har du ett utarbetat sätt att analysera, bearbeta och strukturera information och en vana av att arbeta självständigt i en internationellt krävande miljö. Egenskaper som helt säkert kommer till användning i din karriär.

Tänk på att de flesta företag söker dig som först och främst passar in som medarbetare. Det är alltså viktigt för dig att poängtera dina så kallade sociala färdigheter, dina akademiska kvalifikationer är självklara i och med din doktorstitel.

Sidansvarig Publicerad: må 20 jun 2022.