Du som vill doktorera

Hur går det till?

Forskarutbildning är en kombination av individuell forskning, kurser och undervisning. Arbetet utförs i etablerade forskargrupper, med en handledargrupp ledd av en erfaren forskare. Doktorander väljer sina egna aktiviteter med hjälp av sina handledare. Chalmers ​forskargrupper arbetar internationellt, något som skapar stora möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands.

Forskarutbildningen leder till licentiatexamen efter ungefär två år och doktorsexamen efter fyra till fem år. Examen avläggs i ett vetenskapligt ämne som är knutet till någon av Chalmers institutioner/centra och dess forskarskolor.

Doktorandtjänst

De flesta doktorander på Chalmers har en doktorandtjänst vilket innebär att de är anställda av Chalmers. De medverkar normalt också i undervisningen på Chalmers utbildningsprogram, oftast som räkneövningsledare eller laborationshandledare. Andra arbetsuppgifter på institutionerna kan också komma på fråga. Undervisning och annat institutionsarbete får omfatta högst 20 procent av arbetstiden.

Hur ansöker jag?

För att vara behörig till forskarstudier vid Chalmers ska du ha avlagt examen på avancerad nivå (enligt svensk universitetsnivå). Din examen ska också ha en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet. Dessa anges i studieplanen för ämnet. För personer med utländsk grundutbildning gäller motsvarande krav.
Alla doktorandtjänster utannonseras under Lediga tjänster.

Mer information om forskarutbildningen, forskarskolorna, tänkbara forskningsprojekt, möjligheten att få doktorandtjänst eller bli industridoktorand, etcetera får du genom att ta direktkontakt med Chalmers forskarskolor, institutioner eller forskningsledare.

Sidansvarig Publicerad: on 18 aug 2021.