Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Dynamic finite element methods for impact simulation

  • Kurskod: FTME135
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Maskin- och fordonssystem
  • Startdatum: 2018-09-01
  • Periodicitet: Vart annat år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet

Beskrivning finns på den engelska hemsidan.

Litteratur
Föreläsare
Karin Brolin karin.brolin@chalmers.se
Mer information
karin.brolin@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.