Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


CFD with opensource software

  • Kurskod: FTME055
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Annually, lp1 - lp2
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The course gives an introduction to the OpenFOAM OpenSource CFD toolbox (www.openfoam.org). A major project work in OpenFOAM forms a large part of the course. The project may be defined according to the student's special interests. The result of the project should be a detailed tutorial for a specific application of OpenFOAM. The tutorials will be peer-reviewed and graded by the students, and the tutorials thus form a part of the course. The tutorials will be made available as OpenSource, as a contribution to the OpenFOAM community. To pass the course the student must do the project and peer-review the tutorials from the other projects.

The course FMMS055 is a prerequisite for this course. Registration starts after completion of FMMS055. The course is popular, and the number of seats is less than in FMMS055.
 
More information
OS CFD


Litteratur
Föreläsare
Håkan Nilsson Email: hakan.nilsson@chalmers.se Phone: 031 7721414

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.