Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


CFD with opensource software

  • Kurskod: FTME055
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Annually, lp1 - lp2
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The course gives an introduction to the OpenFOAM OpenSource CFD toolbox (www.openfoam.org). A major project work in OpenFOAM forms a large part of the course. The project may be defined according to the student's special interests. The result of the project should be a detailed tutorial for a specific application of OpenFOAM. The tutorials will be peer-reviewed and graded by the students, and the tutorials thus form a part of the course. The tutorials will be made available as OpenSource, as a contribution to the OpenFOAM community. To pass the course the student must do the project and peer-review the tutorials from the other projects.

More information
OS CFD
Litteratur
Föreläsare
Håkan Nilsson
Mer information
Håkan Nilsson
Email: hakan.nilsson@chalmers.se
Phone: 031 7721414

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.