Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig.


Multiphase flow

  • Kurskod: FTME050
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Even years, lp 3
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The course covers the basics of Lagrangian Discrete Element Modelling, Eulerian two-fluid modelling, averaging techniques, kinetic theory of granular flows, population balances and volume of fluid methods.

Application information
Course code: FTME050

More information
The course will be given in two parts.
  • The first part: 3 days in February
  • The second part: 3 days in March
Interested participants should contact Srdjan Sasic, srdjan@chalmers.se
Litteratur
Föreläsare
Alf-Erik Almstedt, Srdjan Sasic
Mer information
Alf-Erik Almstedt
Email: affe@chalmers.se
Phone: +46 (0) 31 7721407

Srdjan Sasic
Email: srdjan@chalmers.se
Phone: +46 (0) 31 7725238

Publicerad: on 23 aug 2017.