Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Aero-acoustics

  • Kurskod: FTME045
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Odd years, lp 4-5
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The aim of this course is to give the participants a broad understanding of the aero-acoustics field in general and deeper insight into selected computational aero-acoustics (CAA) techniques in particular. The course starts out with the basic equations governing compressible flow. We then point out what approximations may be implemented in the limit of ¿small¿ pressure perturbations. This then leads to various forms of linearized flow equations, with the well known wave equation as the extreme case of zero mean flow. From these various linearized flow equations we discuss what type of coupling may be found between flow and sound in different situations. Both one way and two way couplings are discussed in terms of in what situations they are found and what they may lead to.

More information
Litteratur
Föreläsare
Lars-Erik Eriksson
Mer information
Lars-Erik Eriksson
Email: lee@chalmers.se
Phone: 031 7721417

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.