Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Modellering av kärnreaktorer

 • Kurskod: FTIF020
 • ECTS-poäng: 7,5
 • Institution: FYSIK
 • Forskarskola: Nukleär teknik
 • Periodicitet: Kursen drivs i en 100% webbaserad miljö och inkluderar: 45 timmar förinspelade föreläsningar ("flipped classroom" koncept). 16 timmar "live" sammanfattningssessioner (för diskussioner och interaktioner). 16 timmar "live" handledning.
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
 • Transportfenomen i kärnreaktorer (kärnreaktorer som multifysiska- och flerskalesystem, neutrontransport, värmeöverföring och översikt av modelleringsstrategier).
 • Neutrontransport: cell- och bränsleberäkningar (energidiskretisering, resonansabsorption, multigruppberäkningar, endimensionella mikrogruppincellberäkningar, tvådimensionella makrogruppbränsleberäkningar, beräkningar av kriticitetsspektrum, tvärsnitthomogenisering och kondensering, utbränningsberäkningar och tvärsnittsförberedelse för härdberäkningar).
 • Neutrontransport: härdberäkningar (behandling av vinkelberoendet, behandling av det rumsliga beroendet, beräkning av steady-statehärdlösning, beräkning av icke steady-statehärdlösning).
 • Transport av enfas/tvåfas flöde och värmeöverföring (verktyg som krävs för transportflödesmodellering, härledning av rymd- och tidsmedelvärdesbevarande ekvationer för transportflöde, flödesmodeller, rumsliga- och tidsmässiga diskretiseringar av flödesmodeller och modellering av värmeöverledning).
Litteratur
Föreläsningsanteckningar (d.v.s. kompendium) och föreläsningsbilder kommer att ges till studenterna. Fördjupningslitteratur:
 • G. I. Bell and S. Glasstone, Nuclear reactor theory. Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1970
 • S. Nakamura, Computational methods in engineering science with applications to fluid dynamics and nuclear systems. Wiley Interscience, New York, USA, 1977
 • W. M. Stacey, Nuclear reactor physics. Wiley Interscience, New York, USA, 2001
 • R.J. J. Stammler and M. J. Abbate, Methods of steady-state reactor physics in nuclear design. Academic Press, London, England, 1983
 • N. E. Todreas and M. S. Kazimi, Nuclear systems I: Thermal hydraulic fundamentals. Taylor and Francis, Levittown, USA, 1993
 • N.E. Todreas and M. S. Kazimi, Nuclear systems II: Elements of thermal hydraulic design. Taylor and Francis, Levittown, USA, 2001.
Föreläsare
Prof. Christophe Demazière
Mer information
Ta kontakt med Prof. Christophe Demazière via epost demaz@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.