Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Qualitative research methods

  • Kurskod: FTEK020
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
  • Forskarskola: Teknikens ekonomi och organisation
  • Startdatum: 2023-01-17
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Prerequisites and registration
Applicants should be enrolled as PhD-students. The course is limited to 30 participants. Priority is given to doctoral candidates from the department of Technology Management and Economics.
Register by mailing to doktfofu.tme@chalmers.se

The teaching and learning activities comprises of seminars and workshops: Seminars involve discussion and presentations on various approaches, decisions and implications in the context of qualitative research design. Workshop sessions focus on the facilitation of course participants' hands-on experience of various qualitative methods-related practices and tools.
Litteratur
Collection of articles
Föreläsare
Tomas Karlsson, Associate Professor at Entrepreneurship and Strategy/Technology Management and Economics
Mer information
See course PM

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.