Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Vetenskapsteori inom Rymd-, geo- och miljövetenskap

 • Kurskod: FSEE020
 • ECTS-poäng: 3,0
 • Institution: RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • Startdatum: 2022-11-03
 • Slutdatum: 2022-11-24
 • Periodicitet: The course is offered once a year continuously
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska


Litteratur
Indicative literature:
 • Alan Chalmers (2013) What is This Thing Called Science?
 • Harry Collins and Trevor Pinch (2012) The Golem.
 • Peter Dear (2006) The Intelligibility of Nature.
 • Steve Fuller (2004) Kuhn vs. Popper.
 • Ian Hacking (1983) Representing and Intervening.
 • Karin Knorr-Cetina (1999) Epistemic Cultures.
 • Helen Longino (2002) The fate of knowledge.
 • Naomi Oreskes & John Krige (2014) Science and Technology in the Global Cold War.
 • Theodore Porter (1995) Trust in Numbers.
 • Audra Wolfe (2018) Freedoms Laboratory.
Föreläsare
Jack Wright (Examinator: Fredrik Hedenus)
Mer information
David Pallarès: david.pallares@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.