Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Theory of Science (for Human-Technology-Design)

  • Kurskod: FPPU010
  • ECTS-poäng: 3,0
  • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
  • Forskarskola: Människa-Teknik-Design
  • Periodicitet: Every 2nd year, Autumn odd numbered years Next 2019, start oktober
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska

Ges på hösten 2019.

Kursen ges i seminarieform. Omfattningen är 6 seminarier enligt:

  • Seminarie 1-3: Vetenskapsteoretiska grundbegrepp.
  • Seminarie 4: Vetenskapsteorins historia.
  • Seminarie 5: Doktorandernas forskningsområde ur ett vetenskapsteoretisk perspektiv.
  • Seminarie 6: Doktoranderna presenterar sin forskning och hur den förhåller sig till vetenskapsteorin. Doktoranden skriver också en text kring detta, som ska kunna inkluderas i licuppsats eller avhandling.

Inför seminarierna 1-4 finns det viss litteratur som ska läsas.

Kursen ges på engelska eller svenska, beroende på deltagarna.

Litteratur
Föreläsare
Oskar Rexfelt, Pontus Wallgren
Mer information
pontus.wallgren@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.