Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Finita element metoder

  • Kurskod: FMVE440
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2016-01-18
  • Slutdatum: 2016-03-11
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursinformation finns på 

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-matematik/Sidor/Forskarutbildningskurser-1516.aspx
Litteratur
Föreläsare
Axel Målqvist, axel@chalmers.se
Mer information
Kontakta läraren

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.