Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Road-user behaviour: human factors theory, performance metrics and model

 • Kurskod: FMMS040
 • ECTS-poäng: 3,0
 • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • Forskarskola: Maskin- och fordonssystem
 • Periodicitet: Annually or biennal
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The content of the course includes the following topics:

Part 1. Introduction to driver behavior and relevance for road safety
 • Definition of driver (and road-user) behaviour
 • Individual, societal and technological factors influencing driver (and road-user) behaviour
 • Driver behaviour and road safety
 • Human factors issues, following the introduction of driving automation systems

Part 2. Theoretical framework for modelling driver behaviour
 • Fundamental theoretical concepts for driver behavioural models
 • Categories of driver behavioural models
 • Applications of driver behavioural models

Part 3. Foundations for qualitative and quantitative analysis of road-user behaviour
 • Experimental design for assessing road-user behaviour
 • Quantitative metrics for the analysis of road-user behaviour
 • Qualitative metrics for the analysis of road-user behaviour
Litteratur
The literature for the course includes journal and conference papers, and standards issued by the International Organization for Standardization and the Society of Automotive Engineers. The relevant material will be provided at the start of the course.
Föreläsare
Giulio Bianchi Piccinini Jonas Bärgman Pinar Boyraz Baykas
Mer information
Please contact Giulio Bianchi Piccinini (giulio.piccinini@chalmers.se)

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.