Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Fluid-Structure Interaction: Modelling, Simulation and Applications

  • Kurskod: FMMS035
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Startdatum: 2020-03-25
  • Slutdatum: 2020-07-15
  • Periodicitet: På engelska
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Tools for constructing numerical solvers are not restricted. The tools that the students have on hand and use at work will be adopted. The students can freely choose commercial soft wares (e.g., ANSYS, Simcenter STAR-CCM+, LS-DYNA, NUMECA, Hexagon MSC Software, COMSOL) and open-source soft wares (e.g., OpenFOAM, nektar++, Elmer, Salome, FEniCS, LUMA, preCICE). 
Litteratur
Modelling of Mechanical Systems: Fluid-Structure Interaction
1st Edition
0 star rating
Write a review
Authors: Francois Axisa Jose Antunes
Hardcover ISBN: 9780750668477
eBook ISBN: 9780080475400
Föreläsare
Hua-Dong Yao huadong.yao@chalmers.se
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.