Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Turbulenta reaktionsflöden

 • Kurskod: FMMS025
 • ECTS-poäng: 7,5
 • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • Startdatum: 2019-11-05
 • Slutdatum: 2019-12-23
 • Periodicitet:
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
 • Metoder för forskning i turbulenta flammor
 • Grundläggande egenskaper hos turbulenta flammor
 • Styrande fysiska mekanismer för flamturbulensinteraktion
 • Avancerade modeller för påverkan av turbulens på reaktionsfronter
Litteratur
 • Föreläsningen
 • Lipatnikov, A.N. Fundamentals of Premixed Turbulent Combustion, CRC Press, 548 pp., 2012.
Föreläsare
Forsknings prof. Andrei Lipatnikov, M2 andrei.lipatnikov@chalmers.se
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.