Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Introduktionskurs i sprej- och förbränningsmodellering för motorer

 • Kurskod: FMMS015
 • ECTS-poäng: 7,5
 • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
 • Periodicitet: Kursen ges normalt på engelska
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
 • Fysikaliska mekanismer för sprejuppbrytning och atomisering.
 • Modellering av primär- och sekundäruppbrytning av sprej
Litteratur
 • Föreläsnings-slides
 • C Baumgarten: Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer
Föreläsare
Prof. Michael Oevermann, Chalmers Adj. Prof. Anders Karlsson, Volvo GTT
Mer information
michael.oevermann@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.