Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Instationära simuleringar för industriella applikationer: LES, DES, hybrid LES/RANS och URANS

  • Kurskod: FMMS006
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen kommer att ge en introduktion till LES, DES, hybrid LES-RANS och ostadig RANS.

Under föreläsningarna kommer vi att diskutera teorin och under övningarna kommer vi att använda Python (rekommenderas),

Matlab eller Octave skript för att få insikt i olika numeriska och modelleringsaspekter (för en uppgift är endast Python-skript tillgängligt).

Deltagarna måste ha tillgång till en PC/Mac/Desktop med Python, Matlab eller Octave installerat.

Kursen ges under Lp 3, 2024 och 2026.
For more information contact: Lars.Davidson@chalmers.se
Litteratur
Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence

modeling, eBook, kan laddas ner här

http://www.tfd.chalmers.se/~lada/phd-DES-LES/
Föreläsare
Lars Davidson
Mer information
Lars.Davidson@chalmer.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.