Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


WACQT laborationskurs i kvantteknologi

  • Kurskod: FMCC090
  • ECTS-poäng: 6,0
  • Institution: MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
  • Periodicitet: LP 3-4 varannat år, start 2019
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska

Kursen består av fyra laborationer, med introduktionsföreläsningar och övningar. Varje laboration genomförs på ett nytt universitet och varar i två till tre dagar. Ingående universitet och laborationer är:

  • Kvantinformation med joner av sällsynta jordartsmetaller på Lunds Universitet
  • Kvantalgoritmer och Kvantnyckeldistribution på Linköpings Universitet
  • Enstaka och sammanflätade fotoner och deras användning inom kvantkommunkation på Kungliga Tekniska Högskolan
  • Kvantinformation i supraledande kretsar på Chalmers

Litteratur

Beskrivningar av laborationerna och nödvändigt bakgrundsmaterial återfinns på respektive laborations hemsida

Föreläsare
Göran Johansson
Mer information
goran.l.johansson@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.