Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Empirical Modeling of Microwave Devices

 • Kurskod: FMCC010
 • ECTS-poäng: 7,5
 • Institution: MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • Forskarskola: Mikroteknologi och nanovetenskap
 • Periodicitet: Var annat år i läsperiod 4 (jämna år)
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The course objective is to teach methods commonly used in the microwave community for empirical device modeling, i.e. for development of small- and large signal models from measurements and physical understanding of dominant device mechanisms.
Litteratur
 • M. Rudolph, "Introduction to modelling HBTs," Artech House, 2006.
 • S. Maas, "Nonlinear Microwave Circuits," IEEE Press, 1997 (2nd ed. Artech House, 2003)
 • M. Golio, "Microwave MESFET's and HEMT's," Artech House, 1991
 • P. Antognetti and G. Massobrio, "Semiconductor device modeling with SPICE," McGraw Hill, 1988
 • C. Fager, "Microwave FET modeling and applications," Ph.D. thesis, Chalmers, 2001
 • M. Garcia, "Experimentally based HFET modeling for microwave and millimeter wave applications," Ph.D. thesis, Chalmers, 1998
 • K. Yhland, "Resistive FET mixers," Ph.D. thesis, Chalmers, 1999.
Föreläsare
Examinator: Christian Fager / christian.fager@chalmers.se
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.