Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Laser Fundamentals

  • Kurskod: FKBT229
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: Vart tredje år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Contents: Chapters from "Laser Fundamentals" 2nd edition by William Slifvast

12 meetings of 2 hours; typically, after a brief introduction the students are grouped (max 4 persons) for a 45 min discussion of the contents of today's lecture. This will require reading the chapter(s) before the meeting. The discussion is followed by a lecture ("efterläsning") of about 45 min.

Meeting 1
Chapter(s) 1-2
Contents: Fundamentals of electromagnetic radiation, Maxwell's equations. Wave properties

Meeting 2
Chapter(s) 3
Contents: Quantum properties of atoms

Meeting 3
Chapter(s) 4, 6
Contents: Radiative transitions, black-body radiation, stimulated emission

Meeting 4
Chapter(s) 5
Contents: Quantum properties of molecules and solids

Meeting 5
Chapter(s) 7
Contents: Population inversion, gain and gain saturation

Meeting 6
Chapter(s) 8, 9, 10
Contents: Laser amplifiers, Population inversion in 3 and 4-level systems

Meeting 7
Chapter(s) 11, 12
Contents: Laser cavity modes. Gaussian beams

Meeting 8
Chapter(s) 13
Contents: Laser cavities and cavity effects.

Meeting 9
Chapter(s) 14, 15
Contents: Examples of lasers

Meeting 10
Chapter(s) 16
Contents: Manipulation of laser light, Parametric oscillations, SHG

Meeting 11
Chapter(s) Journal papers
Contents: Laser spectroscopy - when do you need a laser?

Meeting 12
Chapter(s) Journal papers
Contents: Experiments with pulsed lasers - temporal resolution
Litteratur
"Laser Fundamentals" 2nd edition by William Slifvast. More mathematical details could be found in "Principles of Lasers" 5th edition by Orazio Svelto.
Föreläsare
Bo Albinsson, Maria Abrahamsson
Mer information
Kontakta examinatorn

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.