Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Elektronöverföringar i molekylära system

  • Kurskod: FKBT226
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: Ca vart tredje år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Kurs där vi läser bokkapitel och forskningslitteratur och diskuterar och presenterar innehåll. Aktivt deltagande är nödvändigt för godkänt på kursen.
Litteratur
Utdrag ut böcker och forskningsartiklar
Föreläsare
Maria Abrahamsson
Mer information
abmaria@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.