Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


WWSC Academy and Treesearch, Summer School 2020

  • Kurskod: FKBT220
  • ECTS-poäng: 2,0
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Startdatum: 2020-08-24
  • Slutdatum: 2020-08-28
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet

Course content

Lectures and self-studies

Litteratur

Course literature

Hand-outs and relevant literature

(Surface Chemistry of Surfactants and Polymers; B Kronberg, K. Holmberg and B. Lindman

Physics and chemistry of Interfaces; H-J Butt, K Graf and M Kappl.)

Föreläsare
Examiner: Prof. Paul Gatenholm, Department of Chemistry and Chemical Engineering, Chalmers. Gunnar Westman, Department of Chemistry and Chemical Engineering, Chalmers.
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.