Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Natural product chemistry

  • Kurskod: FKBT175
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: On demand
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Application information
Application is made by sending an email to Jerker Mårtensson.

General knowledge in organic chemistry corresponding to the course Advanced Organic Chemistry (KBT035) or to level 3 (HE level) of any Master programme in chemistry or equivalent
Litteratur
Organic Chemistry, J. Clayden, N. Greevs, S. Warren, and P. Wothers, Oxford University Press;
An Introduction to Medicinal Chemistry, L. P. Graham, Oxford University Press
Supplementary Text(s)
Chemical Aspects of Biosynthesis, J. Mann, Oxford University Press, New York, 1996;
Organic Chemistry, T. W. G. Solomons and C. B. Fryhle, WILEY.
Föreläsare
Jerker Mårtensson
Mer information
Jerker Mårtensson, Nina Kann
E-mail: jerker@chalmers.se, phone: +46 31 772 30 71 (Jerker Mårtensson)
Department of Chemistry and Chemical Engineering

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.