Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Advanced organic synthesis

  • Kurskod: FKBT145
  • ECTS-poäng: 15,0
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: Varje år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Methods for functional group transformations. Retrosynthetic analysis. Synthetic strategies, including atom efficiency and environmental/health aspects. Protecting groups. Reactivity and selectivity of different reagents and functional groups. Modern methods for the formation of carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds.

Application information
A basic course in organic chemistry is a prerequisite, and a more advanced course such as KBT036 (Advanced Organic Chemistry) at Chalmers is recommended before taking this course.
Litteratur
Nicolaou, K. C.; Chen, J. S., Classics in Total Synthesis III, Wiley-VCH, 2011
Föreläsare
Carl-Johan Wallentin (GU), Henrik Sundén (GU), Jerker Mårtensson (Chalmers), Nina Kann (Chalmers) m. fl.
Mer information
Jerker Mårtensson (Chalmers) jerker@chalmers.se, Nina Kann (Chalmers) kann@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.