Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Advanced organic chemistry

  • Kurskod: FKBT125
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: Every year
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska

Course is part of the Masters Program Materials Chemistry, but can also be taken as a graduate student course. The course covers formation of carbon-carbon bonds, pericyclic reactions, organocatalysis, organic photochemistry, organometallic chemistry, asymmetric synthesis and reactions involving phosphorus-, boron- and nitrogen-containing reagents. The students will also work with selected modern methods for organic synthesis in the laboratory.

The course is given in the form of lectures, tutorials and a laboratory part. The laboratory part consists of a multi-step synthesis to be carried out in groups of two.

Application information
Application is made by sending an email to Henrik Sundén

Litteratur
Organic Chemistry, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, and P. Wothers, Oxford University Press
Föreläsare
Henrik Sundén, Nina Kann, Jerker Mårtensson, Gunnar Westman
Mer information
Henrik Sundén, email: sundenh@chalmers.se, phone: + 46 31 772 30 24 Department of Chemistry and Chemical Engineering, Organic Chemistry, Kemivägen 10

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.