Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Termodynamik och dess tillämpningar

  • Kurskod: FKBT005
  • ECTS-poäng: 10,0
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemiteknik
  • Periodicitet: Vart fjärde år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Syftet med kursen är att ge doktorander en övergripande förståelse för termodynamiska system och deras egenskaper inklusive tillämpning av termodynamikens lagar i dessa system.
Litteratur
Jefferson W. Tester, Michael Modell, “Thermodynamics and Its Applications”, 3rd Edition

Föreläsare
Hans Theliander, Merima Hasani, Malin Wohlert (UU), Daniel Söderberg (KTH)
Mer information
Merima Hasani, merima.hasani@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.