Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Uppskalning av organkemiska reaktioner

  • Kurskod: FKBT004
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Periodicitet: Ojämna år, senvår (April)
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen ger en översikt över den multidisciplinära karaktären och viktiga delar av uppskalning av kemiska reaktioner, från de första fynden i laboratoriesyntesväg för framställning av milligram- eller gramkvantiteter av en kemikalie till en process för tillverkning av forskare på flera kilogram. Teoretiska aspekter från böcker och fallstudier från litteratur kommer att behandlas och diskuteras. Kursen kommer att fokusera på läkemedel och finkemikalier men kommer också att täcka de nya råvaruvägarna som troligen kommer att utvecklas från bioresurser. Kursen kommer att utgå från några litteraturexempel om uppskalning av flerstegsreaktioner för att ge studenterna en allmän syn på uppskalningsprocesser inom organisk kemi. Fortsätt med en skrivbordsanalys/screening av termokinetik, val av lösningsmedel och instabil gruppidentifiering för att fortsätta att skala upp design, inklusive val av råmaterial, reagens, optimera kemiska reaktioner och göra dem robusta.
Litteratur
Kapitel från utvalda böcker och vetenskapliga artiklar
Böcker
  • Chemical Engineering in the Pharmaceutical Industry - R&D to Manufacturing
  • Industrial organic chemistry
  • Pharmaceutical Process Development: Current Chemical and Engineering Challenges
  • Biorefinery: From Biomass to Chemicals and Fuels
Föreläsare
Gunnar Westman + inbjudna
Mer information
Gunnar Westman, westman@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.