Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Organisk elektronik

 • Kurskod: FKBT003
 • ECTS-poäng: 5,0
 • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
 • Periodicitet:
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen kommer att ge en introduktion till organiskt elektroniskt material, med tonvikt på de som används i aktuell forskning och som är relevanta för nya tillämpningar. Kursen kommer särskilt att täcka följande ämnen:
 • syntes av organiska halvledare och konjugerade polymerer
 • optiska egenskaper (energinivåer, ljusemission och absorption)
 • elektroniska, elektriska och elektrokemiska egenskaper
 • kemisk och elektrokemisk dopning
 • bearbetning (lösning, smält- och ångfas)
 • strukturell karaktärisering inklusive nyckelkarakteriseringstekniker (XRD, TEM, AFM)
 • fallstudier av olika tillämpningsområden, t.ex. solceller, termoelektrik, energilagring, bioelektronik, bärbar elektronik
 • Miljöaspekter
Litteratur
Föreläsare
Christian Müller
Mer information
Christian Müller, christian.muller@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.