Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Fysikalorganisk kemi

 • Kurskod: FKBT001
 • ECTS-poäng: 15,0
 • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
 • Forskarskola: Kemi
 • Periodicitet: Okt-Nov 2022, där efter var tredje år
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Kursinnehåll:
 • Molekylär struktur: topologi, stereokemi, spänning och stabilitet.
 • Elektronisk struktur: bindningsmodeller, orbitalteorier och stereoelektroniska effekter.
 • Syra-baskemi.
 • Kinetisk analys och molekylär termodynamik: energiytor, reaktiva intermediärer, aktiverade komplex och fria-energisamband.
 • Experimentella metoder för makanistiska studier.
 • Reaktionsmekanismer: polära reaktioner, radikalreaktioner och pericykliska reaktioner.
 • Områden av speciellt intresse för deltagande studenter.
Litteratur
Eric V. Anslyn och Dennis A. Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, 2005.
Föreläsare
Jerker Mårtensson
Mer information
Jerker Mårtensson, jerker@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.