Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Formsprutning

  • Kurskod: FIMS017
  • ECTS-poäng: 1,0
  • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen består av tre successiva seminarier, mer specifikt om insprutningsfasen, eftertrycksfasen och om kylingssekvensen. Vardera seminarium följs av en omfattande laborativ del, där diskuterade parametrar ställs in och prövas. Kursdeltagarna väntas göra alla inställningar som krävs för formsprutning av en enkel produkt, exempelvis en provkropp av plast.
Litteratur
Valda artiklar och bokavsnitt utgör basen för kursstoff, som sammanställs i utdelat material
Föreläsare
Lärare och examinatorer är professor Antal Boldizar och Docent Giada Lo Re, båda vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers.
Mer information
antal.boldizar@chalmers.se / giadal@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.