Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Fysikalisk metallurgi inriktad mot svetsning

  • Kurskod: FIMS016
  • ECTS-poäng: 5,0
  • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
  • Forskarskola: Materialvetenskap
  • Startdatum: 2020-04-23
  • Slutdatum: 2020-11-01
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Definera och diskutera grundläggande koncept för fasomvandlingar
Resonera om inverkan av kemiska och fysikaliska reaktioner på fogningsprocesser
Förklara svetsmetallurgi i viktiga legeringar och bedöma svetsbarhet, fasomvandlingar, mikrostruktur och egenskaper hos svetsar och i värmepåverkade zoner.
Diskutera avancerad svetssimulering och analysera viktiga svets-inducerade effekter på material och komponenter med förenklade modeller
Diskutera konstruktion och kvalitetssäkring av formade och svetsade komponenter inklusive typiska defekter, restspänningsuppkomst och deras inverkan på mekaniska egenskaper. 
Litteratur
Föreläsare
Johan Ahlström
Mer information
johan.ahlstrom@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.