Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Polymeric materials and resource efficiency

 • Kurskod: FIMS015
 • ECTS-poäng: 5,0
 • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • Periodicitet:
 • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
 • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen bedrivs i form av en serie seminarier varannan vecka, rörande:
 • Beständighet hos plaster, ett perspektiv från resurseffektivitet
 • Plaståtervinning, utveckling av och begränsningar för storskaliga processer
 • Förnyelsebara polymera material och resurseffektivitet
 • Bionedbrytning av polymera material, aktuella processer och utsikter
 • Moderna processer för förbränning med energiåtervinning, metoder och utvecklingar
Litteratur
Föreläsare
Professor Antal Boldizar och Docent Giada Lo Re, båda vid Institutionen för industri- och materialvetenskap
Mer information
antal.boldizar@chalmers.se giadal@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.