Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


FIMS Mekaniska egenskaper hos solida polymera material

  • Kurskod: FIMS007
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
  • Forskarskola: Materialvetenskap
  • Periodicitet: Engelska
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Vid seminarier behandlas gummielasticitet, linjär viskoelasticitet, ekvivalensen mellan tid och temperatur, anisotropa mekaniska beteenden, relaxation. krypning, icke-linjär viskoelasticitet, sträckning och instabiliteter samt brottfenomen
Litteratur
Kursen baseras på valda avsnitt i boken '2An introduction to the mechanical properties of solid polymers", 2nd ed., I.M. Ward and J. Sweeney, Wiley 2004. Kursdeltagare väntas ha tillgång till boken från kursstart.
Föreläsare
Antal Boldizar, Giada Lo Re
Mer information
antal.boldizar@chalmers.se, giadal@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.