Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Neutronspektroskopi utan experiment

  • Kurskod: FFFY005
  • ECTS-poäng: 3,0
  • Institution: FYSIK
  • Periodicitet: Vartannat år i läsperiod 2 (nästa gång år 2020)
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Kursen har ett innehåll som gör att ovanstående lärandemål ska kunna uppnås.
Kursen innehåller 20 föreläsningstimmar på Chalmers under en vecka med två tillhörande inlämningsuppgifter.
Litteratur
Föreläsningsanteckningar samt:
  • Quasielastic Neutron Scattering. Principles and Applications in Solid State Chemistry, Biology and Materials Science. By M. Bée, IOP Publishing LtD 1988.
  • Introduction to the Theory of Thermal Neutron Scattering. By G. L. Squires, Cambridge University Press 1978.
  • Theory of Neutron Scattering from Condensed Matter. By S. W. Lovesey, Oxford Science Publications 1984
Föreläsare
Jan Swenson är huvudlärare och examinator, Men sedan tillkommer många internationella gästföreläsare.
Mer information
Jan Swenson, Institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola, E-post: jan.swenson@chalmers.se, Tel: +46-31-772 5680

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.