Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Sjömat; från produktion till konsumtion

  • Kurskod: FBBT005
  • ECTS-poäng: 3,0
  • Institution: BIOLOGI OCH BIOTEKNIK
  • Startdatum: 2022-03-01
  • Slutdatum: 2022-04-01
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Se engelsk sida
Litteratur
Involverade lärare ger ut vetenskapliga artiklar och föreläsnings-slides. Ingen bok täcker hela kursen
Föreläsare
Lärare från Chalmers, GU, RISE, KTH, IVL, industry
Mer information
(Huvuddelen av kursen kommer hållas 7-11 mars 2022) Kontakta Ingrid Undeland (undeland@chalmers.se) Anmälan till kursen sker via mail (undeland@chalmers.se)

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.