Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Industriell bioteknologi för lignocellulosabaserade processer

  • Kurskod: FBBT001
  • ECTS-poäng: 5,0
  • Institution: BIOLOGI OCH BIOTEKNIK
  • Forskarskola: Biovetenskap
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet

Föreläsningar och övningar kommer att blandas. I kursen ingår även en presentation av den gruppövning som genomförts under kursen. 

Litteratur

Litteratur kommer att ges före kursstart, i form av artiklar.

Föreläsare
Lisbeth Olsson, Yvonne Nygård, Johan Larsbrink, Cecilia Geijer + gästföreläsare.
Mer information
Yvonne Nygård

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.