Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig.


ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

BIOLOGI OCH BIOTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

ELEKTROTEKNIK

FYSIK

Kurs Kurskod
Modellering av kärnreaktorer FTIF020

INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

KEMI OCH KEMITEKNIK

MATEMATISKA VETENSKAPER

MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP

RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP

TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 23 aug 2017