Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

BIOLOGI OCH BIOTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

ELEKTROTEKNIK

FYSIK

INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

KEMI OCH KEMITEKNIK

MATEMATISKA VETENSKAPER

MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP

RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP

TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.