Kontaktpersoner

Hur söker jag till forskarutbildningen?

Chalmers forskarutbildning är organiserad inom ett antal ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. För frågor gällande dessa kan du vända dig till studierektorn för respektive forskarskola, eller till den institution där forskarskolan är placerad.

Antagning till Chalmers forskarutbildning sker i första hand genom att söka en doktorandtjänst. Lediga doktorandtjänster annonseras på denna sida. För frågor om specifika tjänster, kontakta de personer som anges i respektive annons.


Chalmers centrala stöd till forskarutbildningen

För generella frågor kring Chalmers forskarutbildning, vänligen kontakta doctoralstudies@chalmers.se.


Doktorandernas egen organisation på Chalmers

Doktorandsektionen (DS) är organisationen för samverkan mellan doktoranderna vid alla Chalmers institutioner. DS representerar doktorandernas intressen i flertalet styrelser och kommittéer vid Chalmers. För att hjälpa doktorander som upplever problem under doktorandutbildningen så har DS ett neutral och oberoende ombud knutet till sig, Doktorandombudet (DOMB). Doktorandsektionens webbplats

Sidansvarig Publicerad: fr 03 sep 2021.