Kontaktpersoner

För frågor gällande Chalmers forskarskolor och forskarutbildning kan du vända dig till studierektorn för respektive forskarskola, eller till den institution där forskarskolan är placerad.


Doktorandernas egen organisation på Chalmers

Doktorandsektionen (DS) är organisationen för samverkan mellan doktoranderna vid alla Chalmers institutioner. DS representerar doktorandernas intressen i flertalet styrelser och kommittéer vid Chalmers. För att hjälpa doktorander som upplever problem under doktorandutbildningen så har DS ett neutral och oberoende ombud knutet till sig, Doktorandombudet (DOMB).

Läs mer: Doktorandsektionens hemsidaPublicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 22 maj 2017