Kontaktpersoner – forskarutbildning

Chalmers forskarutbildning är organiserad i ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. För frågor kan du vända dig till studierektorn för respektive forskarskola, eller till den institution där forskarskolan är placerad. Vilka de är framgår av respektive forskarskolas studieplan.

Antagning till Chalmers forskarutbildning sker i första hand genom att söka en doktorandtjänst. Lediga doktorandtjänster annonseras på Lediga tjänster på Chalmers. För frågor om specifika tjänster, kontakta de personer som anges i respektive annons.

För support av e-rekryteringssystemet kontakta rekryteringsenheten ​rek.enhet.stodet@chalmers.se


Chalmers centrala stöd till forskarutbildningen

För generella frågor kring Chalmers forskarutbildning, vänligen kontakta doctoralstudies@chalmers.se


Doktorandernas egen organisation på Chalmers

Doktorandsektionen (DS) är organisationen för samverkan mellan doktoranderna vid alla Chalmers institutioner. DS representerar doktorandernas intressen i flertalet styrelser och kommittéer vid Chalmers. För att hjälpa doktorander som upplever problem under doktorandutbildningen så har DS ett neutral och oberoende ombud knutet till sig, Doktorandombudet (DOMB). Doktorandsektionens webbplats


Fackliga representanter på Chalmers

SACO: Peter Hellqvist
ST: Jean-Marc Orliaguet
SEKO: Johan Persson 
Du når de fackliga företrädarna via Chalmers växel 031-772 1000.

Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2022.