Kontaktpersoner

För frågor gällande Chalmers forskarskolor kan du vända dig till studierektorn för respektive forskarskola eller den institution där forskarskolan är placerad.

För allmänna frågor om forskarutbildning vid Chalmers kan du vända dig till:

Ulrika Josefsson
handläggare för forskarutbildningen på enheten för operativt och strategiskt stöd


Doktorandernas egen organisation på Chalmers

Doktorandsektionen (DS) är organisationen för samverkan mellan doktoranderna vid alla Chalmers institutioner. DS representerar doktorandernas intressen i flertalet styrelser och kommittéer vid Chalmers. För att hjälpa doktorander som upplever problem under doktorandutbildningen så har DS ett neutral och oberoende ombud knutet till sig, Doktorandombudet (DOMB).

Läs mer: Doktorandsektionens hemsidaPublicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 13 jun 2016