Doktorandkurser i samverkan

​Utöver Chalmers egna doktorandkurser kan forskarstuderande tack var samarbete med andra universitet även söka kurser på Göteborgs universitet och på fem tekniska universitet i Norden genom alliansen Nordic Five Tech.


Doktorandkurser genom Göteborgs universitet

Göteborgs universitetChalmers och Göteborgs universitet har på många områden ett välutvecklat samarbete. Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning. Forskarstuderande på Chalmers har möjlighet att läsa kurser på forskarnivå på Göteborgs universitet (och tvärtom) och på det sättet få en unik och tvärvetenskaplig kompetens. Forskarstuderande från Chalmers antas i mån av plats på Göteborgs universitet.
 

Doktorandkurser genom Nordic Five Tech

Nordic Five Tech (N5T) är ett strategiskt samarbete mellan de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Technical University of Denmark (DTU), Aalto University, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Royal Institute of Technology (KTH) och Chalmers tekniska högskola.
 
N5T bildades i november 2006 utifrån ett gemensamt uppdrag att tjäna samhället genom teknisk och vetenskaplig utveckling och att utbilda högklassiga ingenjörer. Målet är att utnyttja varandras styrkor för att därigenom skapa synergieffekter inom utbildning, forskning och innovation.

Gemensam doktorandkursdatabas

En del i samarbetet är det fria utbudet av doktorandkurser för att ge doktoranderna fler möjligheter i sina akademiska karriärer. 2013 sjösattes därför en gemensam doktorandkursdatabas, där doktorander från de fem N5T-universiteten kan söka bland relevanta kurser på något av de andra universiteten. Vill man anmäla sig finns kontaktuppgifter under respektive kurs. Kurserna som är registrerade i databasen är kostnadsfria.
 
Målet med kursdatabasen är att öka rörligheten bland doktorander och stärka samarbeten mellan de fem universiteten samt skapa möjligheter för nya nätverk och främja forskningssamarbeten.
 
Doktorandkurserna på de fem universiteten är sökbara i databasen.


Doktorandkurser på Chalmers

Du som är forskarstuderande på Göteborgs universitet eller på ett av de övriga fyra universiteten inom Nordic Five Tech kan på motsvarande sätt söka doktorandkurser på Chalmers. Kontakta respektive kursansvarig för anmälan.

  • Institutionernas doktorandkurser
 

Sidansvarig Publicerad: ti 29 okt 2019.