Forskning för en hållbar framtid

Kopplat till Chalmers Vision “Chalmers för en hållbar framtid” är hållbar utveckling en drivkraft som ska verka på hela Chalmers. I utmaningen att inom planetens förmåga bygga ett samhälle för 10 miljarder människor, är det svårt att se att något forskningsområde på Chalmers inte skulle ha någon betydelse.

Inom respektive styrkeområde finns hållbar utveckling som en ständigt levande drivkraft. Där samlar vi kompetens och kraft för att tillsammans med övriga aktörer i samhället ta oss an de stora och komplexa samhällsutmaningarna. För att tematiskt se hur Chalmers arbetar med hållbar utveckling följ länkarna till respektive styrkeområde. Många av de centrum som är kopplade till styrkeområdena har en tydlig hållbarhetsprofil.

Chalmers satsade tidigt på att samla och uppmärksamma forskare med intresse för miljö- och hållbar utveckling. Bland annat genom Göteborgs miljövetenskapliga centrum och sedan med att satsa 100 miljoner kronor i Chalmers Environmental Inititative. Som ett arv av det finns en stark generisk hållbarhetsforskning på Chalmers, inte minst på institutionen för Energi & Miljö.

 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 03 nov 2014