William Chalmers-föreläsningen 2010

William Chalmers-föreläsare 2010 var professor Per-Olof Nilsson. Per-Olof har vid sidan av sin forskargärning samlat på vad han kallar "fysikaliska leksaker", d.v.s. föremål som illustrerar grundläggande fysikaliska principer på ett roande och överraskande sätt. Den 8 november 2010 berättade han om lärandets kreativa kaos och bjöd på några enkla experiment för förståelse av naturens lagar.
 
Se hela föreläsningen här: 

Publicerad: on 20 feb 2013.