Biomarkörer kan upptäcka virus

Fredrik Höök, professor i biologisk fysik​, berättar om sin forskning på cellmembran och hur man med olika biomarkörer kan upptäcka virus för att i förlängningen framställa exakta läkemedel.​
Projektet heter "Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi". Filmen har producerats av Stiftelsen för strategisk forskning.

Publicerad: to 14 feb 2013. Ändrad: to 07 aug 2014