EU-finansierad forskning

Under 2014 deltog Chalmers i totalt 165 EU-finansierade forskningsprojekt, varav 149 ingår i det sjuåriga sjunde ramprogrammet. Flertalet projekt, 100 stycken av de 149, är inriktade mot industrin. I projekten deltar i de flesta fall såväl universitet som forskningsinstitut och företag; Chalmers har en bra förankring i den europeiska industrimiljön. 

EU:s forskningsflaggskepp om grafen

I oktober 2013 startade det av Chalmers koordinerade forskningsprojektet Graphene Flagship, ett av två så kallade flaggskeppsprojekt, som finansieras av EU. Kommissionens bidrag till hela projektet är 54 miljoner euro, varav Chalmers andel är 4,2 miljoner euro. 

Läs mer: 

EU:s forskningsinitiativ Climate KIC

Chalmers är en av huvudpartnerna i Climate KIC, som är EU:s stora initiativ för klimatinnovation. Climate KIC knyter ihop det globala med det lokala genom små och stora partners från såväl det privata näringslivet (50 procent), som akademin (30 procent) och det offentliga samhället (20 procent). Utöver ett årligt anslag från EU-kommisssionen genom European Institute of Innovation and Technology, EIT, får forskningen inom klimatinnovationsinitiativet också pengar från akademin och den privata sektorn. Climate KIC är en av EU:s KIC-satsningar, där KIC står för Knowledge and Innovation Communities.

ERC-anslag från Europeiska forskningsrådet

Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), har till uppgift att stödja spetsforskningen inom EU:s medlemsländer. Rådet ska uppmuntra de allra bästa, verkligt kreativa forskarna att vara lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning. De vill helt enkelt ge Europas mest framstående forskare frihet att gå bortom den etablerade kunskapens gränser.

Det gör rådet framför allt genom tre stora system för forskningsanslag som ryms inom EU:s sjunde ramprogram; dels ERC starting grants för framstående forskare som är i början av sin karriär, dels ERC Consolidator Grants för framstående forskare som har sju–tolv års erfarenhet efter doktorsexamen, dels ERC advanced grants som kan delas ut till forskare som redan har etablerat egna forskningsgrupper. 

Flera forskare på Chalmers har fått något av de tre prestigefyllda anslagen. 

Läs mer: chalmersforskare med ERC-anslag.

Horisont 2020

EU:s nya ramprogram, Horisont 2020, hade en första ansökningsomgång under 2014. Chalmers första 17 projekt inom programmet kommer att starta under 2015.

Sjunde ramprogrammet

Chalmers är och har varit partner i totalt 269 godkända projekt, varav 120 avslutades före 2014 och tio startade under 2014. 

För de 149 ramprogramsprojekt som pågick under 2013 fanns flest inom delområdena:

  • Marie Curie Actions (31 projekt)
  • Information & Communication Technologies (28 projekt)
  • Transport (24 projekt)
  • Nanotechnology, Materials and New Production Processes (13 projekt) och
  • Euratom/Fission (9 projekt)

Formellt avslutades det sjunde ramprogrammet 31 december 2013, men projektmässigt fortsätter programmet fram till 2019.

Sjätte ramprogrammet

Inom det fyraåriga sjätte ramprogrammet (6RP) deltog Chalmers i totalt 142 projekt, varav 18 som koordinator. Chalmers deltagande i det sjätte ramprogrammet avslutades under 2011.


Om du vill veta mer om Chalmers deltagande i EU-projekt, kontakta Chalmers EU-koordinator Mareike Lutz, telefon 031- 772 26 80, e-post mareike.lutz@chalmers.sePublicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 06 mar 2017