​Daniel Birgmark i aktion.
​Foto: Svenska Seglarförbundet

Segling

Med hjälp av avancerade datorberäkningar och en 260 meter lång vattenbassäng genomför Chalmers högintressanta studier av de olympiska seglingsklasserna. Möjligheten att undersöka båtar i fullskala ger unika resultat som kan föra svensk segling framåt!

Chalmers har beräkningsexpertis och testanläggningar i världsklass och är väl rustat för forskning inom seglingsområdet. Vi arbetar tillsammans med klubbar, förbund och företagspartners i ett flertal forskningsprojekt.

I de olympiska seglingsklasserna, med små och lätta jollar för en eller två personer, utgör besättningens vikt en avsevärd andel av totalvikten. Båtens uppträdande beror därför i hög grad på var i båten besättningen placerar sig och hur besättningen rör sig. Med hjälp av avancerade datorberäkningar arbetar vi med att koppla samman olika områden – hydrodynamik, aerodynamik, stelkroppsrörelser, reglerteknik och fluid/strukturinteraktion – för att hitta lösningar på dessa komplexa problem. Beräkningarna kombineras med banbrytande mätningar i vattenbassängen, i samarbete med SSPA Sweden AB, och har lett till nya insikter om hur man seglar Laser- och Optimistjollar.

Andra spännande projekt inkluderar utveckling av turbulensstimulatorer på masten, konstruktion av flexibla skrov för att minskat motstånd i vatten samt tillämpning av spelteori för att välja strategi vid starten av en seglingstävling. Eller varför inte en flygande Optimist…

Mer information om vår seglingssatsning finns på den engelska hemsidan!​

Läs om vår nya satsning på Tracks-kurs inom Formula Sailing​

Läs mer om våra kompetensområden

Sidansvarig Publicerad: ti 08 okt 2019.