Tracks sommarkurs: Chalmershindrets vidareutveckling

I sommar är det dags att använda erfarenheterna från de senaste årens Chalmershinder som sedan 2016 varit en del av arrangemanget av världscupstävlingarna i hästhoppning i Scandinavium. Det är möjligt genom Chalmers nya utbildningssatsning Tracks som kommer börja redan i sommar med pilotprojektet ”Chalmershindrets vidareutveckling”. Tanken är att ta fram ny spännande funktionalitet inspirerad av mättekniken från Chalmershindren.

Vi söker studenter som är intresserade att på detta sätt utöka sina kunskaper i t.ex. programmering, elektronik, produktutveckling, statistisk analys av mätdata, web, visualisering, utveckla kommunikativa strategier och metoder att nå ut med resultat till en t. ex. icke tekniskt insatt användargrupp eller andra intresserade personer. Det spelar mindre roll vilken bakgrund eller utbildning vid Chalmers du har för att vara aktuell för projektet! Du behöver inte ha en häst eller ens hästvana.

Tracksprojektet ”Chalmershindrets vidareutveckling” ges som en sommarkurs om 7,5 hp där man får möjlighet att jobba vidare med teknikerna för hästars välfärd och prestation. Projektet kopplar till mål 3, ”Hälsa och välbefinnande”, inom Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tracks är något helt nytt, syftet är att studenter arbeta tvärdisciplinärt i kurser som varken tillhör något program eller någon institution. Det är utmaningsdrivna kurser eller projekt, där studenter från olika program arbetar tillsammans för att förstå och lösa komplexa samhällsutmaningar och djupa forskningsdrivna utmaningar samt att utveckla, bygga, testa och förverkliga nya processer, produkter och system. Allt för att få gränsöverskridande och attraktiva kompetenser.  Utbildningsformen ger möjlighet till en mer individualiserad studietid, där studenterna skapar sina egna utbildningsprofiler och utifrån sina intressen väljer en eller flera Tracks-kurser. De identifierar själva vilka förkunskaper de saknar och får möjlighet att tillgodogöra sig dem. 

Kursen kommer gå inom Tracks-temat ”Hälsa och sportteknologi”:

Anmälan sker genom att snarast skicka ett mail till Magnus Karlsteen, magnus.karlsteen@chalmers.se

Kursen börjar direkt efter tentorna i början av juni och avslutas i slutet av augusti. Arbetet sker i projektform och motsvarar 7,5hp under ca 3 månader. Så det kommer finnas tid till att sommarjobba och vara ledigt parallellt med kursen.

Publicerad: må 27 maj 2019.